Veleposlaništvo RS Podgorica /IZREDNI DOGODKI /COVID-19 /

Informacije o ukrepih za omejevanje širjenja Covid-19

Od 24. avgusta veljajo v povezavi z epidemiološko sliko novi ukrepi za vstop v Črno goro.

Vstop v Črno goro je od 24. avgusta 2021 mogoč za črnogorske in državljane ostalih držav ob predložitvi enega izmed naslednjih dokazil:

- o zaključenem oz. polnem cepljenju (ena oz. dve dozi, odvisno od cepiva),
- negativnega PCR testa, ki ni starejši od 72 ur,
- negativnega hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur,
- predložitev dokaza o prebolelosti, pri čemer je od pozitivnega testa preteklo več kot 14 in manj kot 180 dni).

V nasprotnem primeru bodo črnogorski in tuji državljani s stalnim prebivališčem v Črni gori napoteni v 14-dnevno samoizolacijo, ki jo je mogoče prekiniti po šestem dnevu ob predložitvi negativnega PCR testa.

Izjeme od navedenega veljajo za črnogorske državljane in državljane Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Albanije, Kosova in Severne Makedonije, ki iz omenjenih držav prihajajo v Črno goro in lahko njene mejo prestopajo brez posebnih omejitev.

Več na:
https://www.covidodgovor.me/me/putovanja
https://www.gov.me/clanak/uslovi-za-ulazak-u-crnu-goru-vaze-od-24-avgusta-2

Informacije o potovanju v Slovenijo: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Pogoji vstopa v RS od 16.8 dalje za mednarodni prevoz - osebe v sektorju mednarodnega prevoza ostajajo med izjemami pri vstopu v RS. Vlada Republike Slovenije je sprejela nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki se je začel uporabljati 16. avgusta 2021. Z novim odlokom mora oseba, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega prevoza zapustiti Republiko Slovenijo v dvanajstih urah po prehodu meje. Oseba iz te točke se mora ob prehodu meje izkazati s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec. V kolikor to ni izpolnjeno in oseba pri vstopu v Republiko Slovenijo ne izpolnjuje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazuje z dokazili, določenimi v spodaj navedenem odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, bo odrejena karantena. Oseba, ki uveljavlja izjemo iz tega člena, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če je ta oseba tujec brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo dovoli in se jo napoti v karanteno na domu za deset dni, le če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen
prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Republiko Slovenijo ne
dovoli. Povezava na odlok v Uradnem listu;
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021129.pdf