Veleposlaništvo RS Podgorica /IZREDNI DOGODKI /COVID-19 /

COVID-19

Svetovna zdravstvena organizacija
https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Priporočila za potnike v mednarodnem prometu
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic-rev/en/

AKTUALNE NOVICE - SLOVENIJA
https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/

Nacionalni inštitut za javno zdravje
https://www.nijz.si/

NASVETI ZA POTOVANJE

Zaradi sprejetih ukrepov za preprečitev vnosa in širjenja virusa COVID 19 je ustavljen ves mednarodni potniški promet (cestni, železniški, letalski). Vsem, ki je na podlagi potrdil o nujnosti vstopa (razen za črnogorske državljane), dovoljen vstop v Črno goro, je izdan ukrep 28 dnevne samoizolacije (14+14)

Obvestilo NIJZ na mejnih prehodih in kontrolnih točkah (vključno letališče, pristanišče, železniški prehodi) za slovenske in tuje državljane, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine*

Spoštovani potniki,

po vrnitvi v Slovenijo je za zdrave osebe zaradi morebitne okužbe z novim korona virusom odrejena karantena, za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim korona virusom pa izolacija.

V primeru, da ste zdravi, bomo vaše podatke posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki bo za vas predlagal karanteno na stalnem ali začasnem naslovu v obdobju 14 dni od prihoda v Slovenijo. Ministrstvo za zdravje bo na predlog NIJZ izdalo karantensko odločbo, ki jo boste skupaj z navodili prejeli po pošti priporočeno na stalni ali začasni naslov.

Do doma ali lokacije bivanja v času karantene se odpeljite po najkrajši poti in brez ustavljanja. Do prejema odločbe se izolirajte (ostanite doma in se izogibajte stikom z drugimi). Če kaj potrebujete iz trgovine, naj vam to dostavijo bližnji oziroma prosite za pomoč Rdeči križ/Civilno zaščito. Za neupoštevanje navodil je predvidena denarna kazen v znesku 400 EUR.

V primeru, da pri sebi opažate bolezenske znake, značilne za okužbo z novim korona virusom (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje), se takoj izolirajte (prekinite stike z drugimi ljudmi) in obvezno pokličite izbranega zdravnika ali urgentno službo, tam, kjer živite. Po presoji zdravnika boste v izolaciji na domu ali v bolnišnici.

Če na vašem stalnem ali začasnem naslovu ni ustreznih pogojev za karanteno ali izolacijo (npr. nimate možnosti bivanja v lastni sobi ali si gospodinjstvo delite z osebo/-ami, ki jih zaradi njihovega zdravstvenega stanja COVID-19 najbolj ogroža) ali urejenega bivališča za vsaj 14 dni, o tem takoj obvestite policijo, da bo s Civilno zaščito za vas zagotovila ustrezno nadomestno lokacijo v zato določenih hotelskih objektih. Karantensko odločbo in navodila boste prejeli pred nastanitvijo oz. ob njej na tej lokaciji.

Več informacij o ukrepih v Republiki Sloveniji v povezavi s korona virusom lahko dobite na spletnih straneh:

https://nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov  

https://www.gov.si/teme/koronavirus/  

*Navodilo ne velja za delovne migrante (dvolastnike) in osebe, ki opravljajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali so v tranzitu, ter osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Navodilo velja za delavce, ki prehajajo mejo zaradi sezonskega opravljanja del.

 

 

 

AKTUALNE NOVICE - ČRNA GORA
Inštitut za javno zdravje Črne gore


https://www.ijzcg.me/