Veleposlaništvo RS Podgorica /POMOČ VELEPOSLANIŠTVA /Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista /

Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista

Za izdajo posmrtnega potnega lista za prevoz posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo je potrebna naslednja dokumentacija:

  • potni list umrle osebe

  • izpisek iz matične knjige umrlih na mednarodnem obrazcu

  • potrdilo zdravnika o vzroku smrti

  • potrdilo o upepelitvi (v primeru upepelitve)  

  • podatki o prevoznem sredstvu in o osebi, ki spremlja prevoz

  • potrdilo oz. dovoljenje uprave pokopališča v Republiki Sloveniji v kraju, kjer se bo opravil pokop ali hramba žare (samo v primeru prevoza posmrtnih ostankov tujega državljana).

>>> Vloga za posmrtni potni list