Veleposlaništvo RS Podgorica /VOLITVE /Volitve v Evropski parlament /

25. 02. 2014

Obvestilo o razpisu volitev v Evropski parlament in rokih za volilna opravila

Obveščamo vas, da je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 12. februarja 2014 izdal Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo tako potekale v nedeljo, 25. maja 2014.

1) Podpora kandidatom

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 24.2.2014. Z omenjenim dnem lahko volivci že oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament, le te se bodo zbirale do 25. aprila 2014.

Podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu o podpori listi kandidatov in kandidatk potrdi uradna oseba Veleposlaništva Republike Slovenije v Podgorici.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo Veleposlaništva Republike Slovenije v Podgorici.

Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom Veleposlaništva Republike Slovenije v Podgorici, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu (upravni enoti) za vodenje evidence volilne pravice, zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.

2) Razgrnitev volilnih imenikov

V času do 9. maja 2014 imajo volivci možnost pregledovati volilne imenike in zahtevati popravek podatkov iz imenikov. Volivec lahko zahteva popravek, če sam ali kdo drug ni vpisan v volilni imenik, če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice, če je vpisana oseba, ki je umrla, če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega. Popravke imenika se lahko na veleposlaništvu zahteva le pisno ali ustno na zapisnik s predložitvijo ustrezne uradne dokumentacije (originalni izpiski iz matičnih knjig, sodbe sodišč, itd.) iz katere so te spremembe razvidne. Informacije o vpisu v volilni imenik lahko volivci dobijo tudi po telefonu, volilnih imenikov pa ni dovoljeno kopirati ali iz njih prepisovati podatkov.

3) Zdomci

Na spletni strani Državne volilne komisije so že objavljeni obrazci za državljane RS, ki so začasno v tujini (zdomci) in bi želeli glasovati na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Podgorici ali po pošti iz tujine. Zainteresirani volivci lahko do 30 dni pred izvedbo volitev, izpolnjen obrazec posredujejo Državni volilni komisiji na naslov: Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, po faxu na številko 00386 1 4331 269 ali elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

4) Izseljenci

Slovenski državljani s prijavljenim stalnim prebivališčem v Črni gori bodo prvo obvestilo o razpisu volitev in možnih načinih uresničevanja volilne pravice prejeli skupaj z volilnim materialom. Glasovali bodo lahko samo enkrat in sicer na enega od načinov:

  • osebno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Podgorici, Atinska 41, 81000 Podgorica, dne 25. maja 2014 med 9 in 17 uro (s seboj morajo imeti osebni dokument na podlagi katerega se ugotovi istovetnost volivca),
  • po pošti iz Črne gore,
  • osebno v Republiki Sloveniji na volišču OMNIA, če to sporočijo Državni volilni komisiji z izpolnitvijo in posredovanjem obrazca o glasovanju na volišču izven okraja stalnega prebivališča do najkasneje 21. maja 2014 ali
  • v državi članici EU, če to sporočijo pristojnemu organu države članice, v kateri imajo prijavljeno prebivališče.

Za glasovanje na veleposlaništvu ali po pošti izseljenci ne izpolnjujejo in ne pošiljajo nikakršnih zahtev.