Veleposlaništvo RS Podgorica /GOSPODARSTVO /Mešana komisija za gospodarsko sodelovanje /

ZASEDANJE MEŠANE KOMISIJE ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE

V Ljubljani je 24. in 25. aprila 2012 potekalo 1. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro (MK).

Slovenskemu delu MK je predsedoval dr. Stanislav Raščan, v. d. generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve, sopredsedujoči črnogorskemu delu pa je bil g. Goran Šćepanović, namestnik ministra za multilateralno in regionalno trgovinsko sodelovanje in za ekonomske odnose s tujino na Ministrstvo za ekonomijo.  

Zasedanje MK je bilo zelo uspešno predvsem zaradi konkretnih poslovnih dogovorov in zaradi neposrednega sodelovanja nekaterih slovenskih podjetij. Ponovno se je potrdilo dejstvo, da je za vsako državo potrebno opredeliti konkretna področja/sektorje gospodarstva, kjer so priložnosti za realizacijo projektov, ki so v interesu obeh strani ter pri tem slediti ciljno usmerjenost projektov.

S podpisom dogovorov gospodarstvenikov v okviru zasedanja MK se dogovorjenim poslom da večjo težo in obenem omogoča lažje sledenje izvajanja projektov in posredovanje državnih institucij pri morebitnih zapletih.

V Podgorici je 9. in 10. julija 2013 potekalo 2. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro. Na zasedanju so aktivno sodelovali predstavniki institucij obeh držav in predstavniki slovenskega gospodarstva s področja energetike, ki je prioritetno področje aktivnosti slovenskega gospodarstva v Črni gori. Predstavniki gospodarstva, skupaj s predstavniki Direktorata za gospodarsko diplomacijo MZZ in predstavniki Veleposlaništva Republike Slovenije v Podgorici, so se sestali tudi z vodstvom Elektroprivrede Črne gore ter z vodstvom Elektro prenosnega sistema v Črni gori.

10. in 11. aprila 2017 je v Ljubljani potekalo 3. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro. Mešani komisiji je s slovenske strani sopredsedoval podpredsednik vlade RS in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, s črnogorske pa podpredsednik Vlade ČG in minister za kmetijstvo in razvoj podeželja ČG mag. Milutin Simović.