Veleposlaništvo RS Podgorica /POMOČ VELEPOSLANIŠTVA /Volitve /

Volitve

Za kaj se voli?

Slovenski državljani imajo pravico voliti na volitvah za predsednika republike, državni zbor, evropski parlament i državnih referendumih.

Kdo ima volilno pravico?

Volilno pravico, ki se izvaja na Veleposlaništvu RS v Podgorici imajo vsi slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Črni gori z dopolnjenimi 18 leti starosti, ki so vpisani v volilne sezname. Z namenom ažuriranja podatkov, je za vse volivce obvezno, da v roku 30 dneh obvestijo konzularni oddelek Veleposlaništva Republike Slovenije v Podgorici vsako spremembo naslova stalnega prebivališča.

Kako se lahko voli?

Volitev slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v tujini se izvaja po pošti ali osebno na predstavništvu Republike Slovenije. 30 dni pred datumom volitev, Konzularni oddelek vsem volivcem pošlje obvestilo o razpisu volitev ali referenduma in zahtevek za način glasovanja dokler ne želijo voliti na veleposlaništvu.

>>> Povezava na volitve