Veleposlaništvo RS Podgorica /ARHIV - NATO - Kontaktna točka /Kaj je NATO /

NATO (North Atlantic Treaty Organization - Organizacija Severnoatlantske pogodbe)

Nato je zveza osemindvajsetih držav članic Evrope in Severne Amerike: Albanije, Belgije, Bolgarije, Češke Republike, Danske, Estonije, Francije, Grčije, Hrvaške, Islandije, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Turčije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.

Cilj Nata je varovati svobodo in varnost vseh članic s političnimi in vojaškimi sredstvi ter v skladu s Severnoatlantsko pogodbo in Ustanovno listino Združenih narodov. Vse od svojega nastanka si je Zavezništvo prizadevalo za pravično in trajno miroljubno ureditev v Evropi, ki bi temeljila na skupnih vrednotah človekovih pravic in vladavine prava.

Nato deluje tudi kot pomemben forum za posvetovanja o varnostnih vprašanjih, ki so v skupnem interesu vseh članic, ter kot pomemben steber miru in stabilnosti na evro-atlantskem področju.

Osnovni cilji Nata so povzeti v naslednjih temeljnih nalogah:

  • Varnost: Zagotoviti stabilno evro-atlantsko varnostno okolje, ki temelji na demokratičnih institucijah in na zavezanosti mirnemu reševanju sporov.
  • Posvetovanje: Delovati, v skladu s 4. členom Severnoatlantske pogodbe, kot osnovni čezatlantski forum za posvetovanja zaveznic o vseh vprašanjih, ki vplivajo na njihove življenjske interese, vključno z morebitnimi dogodki, ki predstavljajo tveganje za varnost posamezne članice, ter za ustrezno usklajevanje prizadevanj na področjih skupnega interesa.
  • Odvračanje in obramba: Odvračati in se braniti pred vsako grožnjo agresije zoper katerokoli zaveznico, kot predvidevata 5. in 6. člen Severnoatlantske pogodbe.
  • Obvladovanje kriznih razmer: Biti pripravljen, za vsak primer posebej in na podlagi konsenza, v skladu s 7. členom Severnoatlantske pogodbe, prispevati k učinkovitemu preprečevanju konfliktov ter k aktivnemu vključevanju v obvladovanje kriznih razmer, vključno z operacijami za odzivanje na krizne razmere.
  • Partnerstvo: Spodbujati široko partnerstvo, sodelovanje in dialog z drugimi državami na evro-atlantskem območju in širše z namenom izboljšanja preglednosti, vzajemnega zaupanja in sposobnosti za skupno ukrepanje z Zavezništvom.