Veleposlaništvo RS Podgorica /ARHIV - NATO - Kontaktna točka /Ključna področja sodelovanja /

Ključna področja sodelovanja

  • Sodelovanje na področju varnosti 

Črna gora sodeluje pri skupnem načrtovanju, se udeležuje urjenja in vojaških vaj ter sodeluje v humanitarnih in mirovnih misijah Nata. 

  • Sodelovanje na področju obrambe in reforme varnostnega sektorja  

Glavni namen sodelovanja na področju obrambe je vzpostaviti popoln demokratični nadzor nad vojaškimi silami. Nato podpira splošne demokratične, institucionalne in pravosodne reforme v Črni gori. 

  • Civilno krizno načrtovanje  

Črna gora v sodelovanju z Evro-atlantskim centrom za koordinacijo ukrepanja ob nesrečah vzpostavlja nacionalni sistem zgodnjega obveščanja in odzivanja in center za pomoč ob nacionalnih katastrofah ter razvija kapacitete za ukrepanje ob nesrečah. 

  • Znanost in varstvo okolja 

Črna gora je že prejela priznanja za projekte zmanjševanja seizmičnega tveganja in za študije o regionalnem sodelovanju. Črna gora in Nato bosta krepila sodelovanje na znanstvenem področju, predvsem na projektih boja proti terorizmu, odstranjevanju nevarnih kemikalij in varovanju okolja. 

  • Ozaveščanje javnosti

Črna gora in Nato delujeta na višanju dostopa javnosti do informacij o Natu in o prednostih sodelovanja.