Veleposlaništvo RS Podgorica /GOSPODARSTVO /Energetika /

ENERGETIKA

Realizacija Strategije razvoja energetike Črne gore do leta 2025

Vlada Črne gore je Strategijo razvoja energetike Črne gore do leta 2025 sprejela v decembru 2007, Akcijski načrt za njeno implementacijo pa v oktobru leta 2009.

V Črni gori so do danes realizirane številne aktivnosti s tega področja, predvsem je viden napredek na področju zakonodaje v sektorju energetike, ki ustvarja pogoje za razvoj energetskega tržišča, pa tudi za številne aktivnosti v okviru projektov izgradnje novih energetskih objektov in revitalizacijo že obstoječih. 

V letu 2010 so bili za področje energetike sprejeti naslednji zakoni:

  • Zakon o energetiki,

  • Zakon o energetski učinkovitosti,

  • Zakon o potrditvi Statuta Mednarodne agencije za obnovljive vire energije (IRENA),

  • Zakon o potrditvi Sporazuma med Črno goro in Republiko Italijo o izgradnji podmorske elektroenergetske povezave med prenosno mrežo Črne gore in Italije z realizacijo strateškega partnerstva izvajalca prenosnega sistema,

  • Zakon o raziskovanju in proizvodnji ogljikovodikov.

Tržišče Črne gore se je za vse potrošnike električne energije, razen za gospodinjstva, odprlo 1. januarja 2009. V skladu s Sporazumom o ustanovitvi energetske skupnosti se bo tržišče za vse potrošnike, vključno z gospodinjstvi, odprlo do leta 2015.

V skladu s Strategijo in Akcijskim načrtom so v Črni gori že realizirane pomembne aktivnosti v okviru projekta izgradnje novih energetskih objektov in sicer:

  • Projekt izgradnje hidroelektrarne na Morači,

  • Projekt izgradnje HE Komarnica,

  • Projekt izgradnje malih hidroelektrarn,

  • Projekt koriščenja vetra za proizvodnjo električne energije.

Realizirani so tudi projekti revitalizacije in modernizacije obstoječih proizvodnih, prenosnih in distribucijskih elektroenergetskih objektov.

Od sprejema Strategije je v projekte revitalizacije obstoječih elektrarn investirano okrog 45 milijonov €, za obnovo in razširitev distributivne energetske mreže pa okrog 28 milijonov €.

S ciljem povezovanja črnogorskega elektroenergetskega sistema s sistemi v sosedstvu sta v fazi realizacije projekt izgradnje daljnovoda 400 kV Podgorica - Tirana in projekt izgradnje podmorske elektroenergetske povezave med prenosnimi mrežami Črne gore in Italije.

V skladu z novim Zakonom o energetiki se izvajajo priprave za revizijo Strategije razvoja energetike Črne gore in revizijo Akcijskega načrta.

Oktobra 2015 so Slovenija, Turčija in Črna gora podpisale tristranski Memorandum o soglasju o sodelovanju pri razvoju hidroenergetike v Črni gori.