Veleposlaništvo RS Podgorica /TURISTIČNE INFORMACIJE /Napotki slovenskim državljanom /

Turistične informacije

Napotki slovenskim državljanom, ki nameravajo obiskati Črno goro

Vstop v državo

Slovenski državljani za vstop v Črno goro vizuma ne potrebujejo.
 
Slovenskim državljanom vizum ni potreben in lahko v Črno goro vstopajo ter tam bivajo do 30 dni na podlagi slovenske osebne izkaznice.

V primeru vstopa v Črno goro z osebno izkaznico lahko mejni policisti Črne gore na zaprosilo slovenskega državljana – turista izdajo prepustnico - potrdilo o vstopu imenovano »Lični karton«, na podlagi katere lahko slovenski državljan, v primeru potrebe, dokazuje kraj, datum in čas vstopa v Črno goro (Opomba 1: Pristojni organi za notranje zadeve Črne gore sicer v tej zvezi opozarjajo, da imajo urejeno in dostopno evidenco vstopov in izstopov tujcev in načeloma teh potrdil ne izdajajo).

Na podlagi slovenskega potnega lista je bivanje brez vizuma na celotnem ozemlju Črne gore dovoljeno do 90 dni. Zaradi dokazovanja datuma in kraja vstopa slovenskega državljana – turista v Črno goro mora le-ta poskrbeti/zaprositi za odtis vstopnega žiga v potni list (vstopni žig pomeni potrdilo o vstopu).
 

Prijava začasnega bivanja v državi

Slovenski državljani morajo svoje bivanje v Črni gori v roku 24 ur prijaviti v pooblaščeni turistični agenciji, izpostavi turistične organizacije oziroma policijski postaji v kraju bivanja (Opomba 2: V kolikor se nastanijo pri svojcih, prijateljih, v svojih lastnih počitniških objektih, …). Ob prijavi se izda potrdilo o prijavi bivanja.

V primeru, da se slovenski državljan nastani v hotelu ali drugem turističnem objektu, je dolžnost turističnega podjetja oziroma lastnika turističnega objekta, da prijavi njegovo bivanje v Črni gori v roku 12 ur.

(Opomba 3: Ob prijavi se plača turistična taksa, katere višina se od občine do občine razlikuje. Za prijavo v Turistični agenciji le-ta zaračuna provizijo.).

Popotnikom svetujemo, da svoje bivanje ob prihodu v Črno goro prijavijo, saj so v nasprotnem primeru za turiste predvidene kazni, ki so visoke.
Zadnja kontrola prijave se izvaja ob odhodu iz Črne gore.

V primeru tranzita ozemlja Črne gore bivanja v času 72 ur ni potrebno prijaviti. Veleposlaništvo svetuje, da popotnik v primeru potovanja z osebno izkaznico mejne organe zaprosi za izdajo potrdila o vstopu, t.i. »Lični karton«, na katerem so zapisani osnovni podatki o vstopu v Črno goro oziroma zaprosi za vstopni žig v potnem listu (Glej Opombo 1).

Tujci, državljani tretjih držav, ki imajo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v R Sloveniji ali veljavni schengenski vizum za večkratni vstop v Republiko Slovenijo, lahko vstopijo v Črno goro in tam bivajo sedem (7) dni (op.: Priporočamo, da za dodatne informacije kontaktirate Veleposlaništvo Črne gore v Ljubljani: embamon-lj(at)t-2.net
 
Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Veleposlaništva RS v Podgorici, po njihovi e-pošti - sloembassy.podgorica(at)gov.si - ali po telefonu (+ 382 20 618 151).

 

Postopek uveljavljanja zdravstvenih storitev

Slovenski državljani, zavarovane osebe med začasnim bivanjem v Črni gori (na zasebnem potovanju, v času ko delajo v tujini, na službenem potovanju strokovnem izpopolnjevanju ali študiju v tujini) lahko uveljavljajo zdravstvene storitve z listino (evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. s konvencijskim potrdilom).

Z evropsko kartico se je potrebno zglasiti na pristojnem uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja v primeru nujnosti pa se lahko zglasite neposredno pri izvajalcih zdravstvene storitve, ki so del javne oz. državne zdravstvene mreže.

V Črni gori so slovenske zavarovane osebe upravičene le do nujnih zdravstvenih storitev in sicer po predpisih posamezne države (Opomba 4: Pravna podlaga je Sporazum med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (Ur.l. RS, - Mednarodne pogodbe, št. 9/11) in Administrativni dogovor o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (Ur.l.RS,-Mednarodne pogodbe, št.9/11).

 

Kako in kdaj pridobiti listino (evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. konvencijsko potrdilo)?

Listina je brezplačna in se lahko naroči:

- preko interneta (www.zzzs.si),

- preko mobilnega telefona sporočilom

- pri referentu na območnih enotah oz. izpostavah Zavoda z veljavno slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja.

V primerih, ko evropske kartice ni mogoče izdati pravočasno ali zaradi kakega drugega razloga, lahko pridobite na pristojni območni oz. izpostavi Zavoda Certifikat (Opomba 5: Certifikat se izdaja le v nujnih primerih, kot je nepričakovani takojšni odhod v tujino, ali izguba oziroma kraja evropske kartice in podobno. Certifikat se izda zavarovani osebi na območni enoti ali izpostavi ZZZS, takoj po podanem naročilu.).

 

Veljavnost listin (evropskih kartic oz. konvencijskih potrdil)

Listine so izdane najmanj za 30 dni in največ za 1 leto, in sicer glede na veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovane osebe. Za začetek veljavnosti listine se šteje datum naročila + 1 dan. Po preteku veljavnosti listine je potrebno naročiti novo listino.

Evropsko kartico lahko naročite največ 30 dni pred iztekom veljavnosti kartice, medtem ko konvencijsko potrdilo kadarkoli pred iztekom potrdila

Podrobnejše in konkretnejše informacije na spletni strani www.zzzs.si.