Veleposlaništvo RS Podgorica /KONZULARNE INFORMACIJE /Dokumenti za vstop v Črno goro /

Dokumenti za vstop v Črno goro

Slovenski državljani vizuma za vstop v Črno goro ne potrebujejo.

Slovenski državljani lahko v Črno goro vstopajo in bivajo do 30 dni na podlagi slovenske osebne izkaznice in turistične prepustnice, ki jo izdajo obmejni organi Črne gore ob vstopu v državo.

Na podlagi slovenskega potnega lista je bivanje brez vizuma na celotnem ozemlju Črne gore dovoljeno do 90 dni.

V skladu z obrazložitvijo črnogorskega zakona o prijavi/odjavi bivanja, je dolžnost turista, nastanjenega pri zasebniku, sorodniku ali drugih osebah, da prijavi svoje bivanje pri policiji v roku 24 ur.

Splošni obrazec za zbiranje podatkov o slovenskih državljanih, ki potujejo oziroma se nahajajo v tujini za potrebe nudenja nujne konzularne pomoči kot to določa 29.a člen Zakona o zunanjih zadevah. Podatke slovenski državljani posredujejo prostovoljno MZZ ali DKP, ti pa se zbirajo in uporabljajo izključno za namen hitrejšega stika v primeru konzularne pomoči in zaščite interesov slovenskih državljanov v tujini. Hramba oziroma obdelava podatkov je dovoljena zgolj v času, ko se slovenski državljan nahaja v tujini. Po njegovem odhodu se mora obrazec uničiti.