Veleposlaništvo RS Podgorica /INFORMACIJE ZA STRANE DRŽAVLJANE /

Informacije za strane državljane

OBAVEZE STRANACA POSLIJE DOLASKA U SLOVENIJU

Imaoc ulazne vize mora u roku od tri (3) dana od dana ulaska u Sloveniju prijaviti boravak u policijskoj stanici, na čijoj teritoriji boravi. Prijavu stranac ne mora obavljati lično, ukoliko je za vrijeme boravka nastanjen u hotelu, kampu ili drugom sličnom objektu, jer je to u njegovo ime dužna obaviti prijavna služba u tim objektima.

Uvid u podatke u Nacionalnom Schengenskom informacionom sistemu u Sloveniji (N.SIS): Na osnovu Sklepa Sveta EU št. 2007/533/PNZ (58. člen) i Uredbe EP št. 1987/2006 (41. člen) te Zakona o informacijskom povjereniku, svaka osoba ima pravo zahtijevati od nadzornih organa država potpisnica (u Sloveniji je to informacijski povjerenik), da provjere podatke, koji se odnose na nju i unešeni su u SIS.

Svako ima pravo na ispravku sadržajno netačnih podataka ili brisanje nezakonito unešenih podataka o sebi u SIS. Zahtjev za uvid se može odbiti, ukoliko je to neophodno zbog provođenje mjere ili zbog zaštite prava i sloboda trećih lica i u svakom slučaju u vrijeme trajanja mjere prikrivenog evidentiranja. Na primjer: osoba, koja je tražena za aretaciju u Schengenskoj državi, ne bi smjela unaprijed znati za rizik aretacije prilikom prelaska granice.

Usmene potvrde i informacije u Sloveniji su besplatne, za ostalo se mogu zaračunati samo materijalni troškovi po unaprijed utvrđenom cjenovniku.

Zahtjev za uvid u lične podatke o sebi u SIS i zahtjev za ispravku pogrešnih ili brisanje nezakonito unešenih ličnih podataka o sebi u SIS svako može predati nadležnom organu bilo koje države na teritoriji potpisnica SIS (u Republici Sloveniji je nadležni organ Policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA/EUROPE, Telefaks: 00386 (0) 1 428 47 33).

Zahtjev za uvid, ispravku ili brisanje se može predati bilo kada. Policija mora omogućiti uvid ili odgovoriti u vezi sa ispravkom pogrešnih ili brisanjem nezakonito unešenih ličnih podataka u roku od 15 dana.  

Internet stranica Informacijskog povjerenika

OSTALO:

Zadržavanje na području Republike Slovenije ili na području Schengena je ograničeno na najviše tri (3) mjeseca u periodu od šest (6) mjeseci. Ukoliko se prilikom izlaska pri kontroli na graničnom prijelazu ustanovi da je lice prekoračilo dozvoljeni broj dana zadržavanja, može biti izrečena novčana kazna. U slučaju planiranog dugoročnog boravka u Republici Sloveniji ili u drugim državama Schengenskog područja (zbog zaposlenja ili školovanja npr.) potrebno je prethodno obezbijediti dozvolu za boravak.  

Lista državljana trećih država čiji državljani ili određene kategorije su izložene dodatnim konsulatacijama se nalazi ovdje (na engleskom).