Veleposlaništvo RS Podgorica /GOSPODARSTVO /Slovenske investicije v Črni gori /

SLOVENSKE INVESTICIJE

Slovenija je bila med prvimi tujimi investitorji v Črni gori.

Slovenske investicije v ČG so konec leta 2017 skupno obsegale 158,2 mio EUR in so se glede na prehodno leto  zmanjšale za 8,4 %. Usmerjene so v vse sektorje gospodarstva. Obseg črnogorskih investicij v Sloveniji je skromen (18,4 mio. EUR – 61% povečanje v primerjavi z letom prej).

Glavne priložnosti za slovenska podjetja se kažejo na področju energetike in obnovljivih virov energije,  gradbeništva in turizma, v gradnji infrastrukture, varstva okolja, trajnostnega razvoja, lesno predelovalne, kovinske in živilsko predelovalne industrije, investicije v IKT, zdravstvo, socialo ter nadzora nad prirejanjem iger na srečo.