Veleposlaništvo RS Podgorica /GOSPODARSTVO /Bilateralni sporazumi /

BILATERALNI SPORAZUMI

Pomembnejši sporazumi, ki urejajo dvostransko sodelovanje med državama:

 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BCSDOD) (Uradni list RS-MP, št. 30-96/2003)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BMNSVN) (Uradni list RS-MP, št. 16-129/2010)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BMNIMVTP) (Uradni list RS-MP, št. 6-26/2015)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil) (Uradni list RS-MP, št. 1-1/2013)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore (Uradni list RS-MP, št. 15-99/2011)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju v kulturi in izobraževanju (BMNSKI) (Uradni list RS-MP, št. 7-45/2017)
 • Sklep o potrditvi Programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016-2017 (Uradni list RS-MP, št. 4-28/2017)
 • Sklep o potrditvi programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2013 do 2015 (Uradni list RS-MP, št. 18-96/2013)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BMNMCP) (Uradni list RS-MP, št. 9-53/2011)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (BMNSZ) (Uradni list RS-MP, št. 9-52/2011)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja (Uradni list RS-MP, št. 12-41/2016)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za šolstvo in znanost Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja (Uradni list RS-MP, št. 21-157/2010)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju (BMNRS) (Uradni list RS-MP, št. 7-26/2009)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore (Uradni list RS-MP, št. 12-58/2009)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife (Uradni list RS-MP, št. 8-39/2009)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BMNPCZ) (Uradni list RS-MP, št. 11-50/2008)
 • Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o sodelovanju na obrambnem področju (BMNSOP) (Uradni list RS-MP, št. 7-36/2008)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne Gore o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem (BMNBOK) (Uradni list RS-MP, št. 6-50/2007)
 • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Črno goro o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (Uradni list RS-MP, št. 3-5/2009)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o dajanju nevračljive pomoči Republiki Črni gori za leto 2000 (Uradni list RS-MP, št. 22-60/2001
 • Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS-MP, št. 12-80/2011)
 • Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leto 2010 (Uradni list RS-MP, št. 12-94/2010)

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, december 2018.