Veleposlaništvo RS Podgorica /KONZULARNE INFORMACIJE /Storitve slovenskim državljanom /

Storitve slovenskim državljanom

Storitve, do katerih je upravičen vsak slovenski državljan z bivališčem na območju, za katero je pristojen konzularni oddelek

Konzularni oddelek je pooblaščen, da opravlja storitve iz naslednjih področij:

• Posredovanje pri izdaji dokumentov uradnih evidenc (matični register, register prebivalstva...)
• Posredovanje pri izdaji potnega lista;
• Vprašanja v zvezi z državljanstvom, osebnimi stanji in posredovanje zahtev;
• Overovitev listin;
• Carinska potrdila, ki se nanašajo na vrnitev v Slovenijo;
• Volitve in udeležba na referendumih

 
Storitve, do katerih so upravičeni slovenski državljani, ki nimajo bivališča na območju, za katerega je pristojen konzularni oddelek

Konzularni oddelek pomaga slovenskim državljanom, ki se začasno nahajajo na območju pristojnosti Konzularnega oddelka v primeru osebne potrebe:

• Ščiti njihove pravice;
• Daje jim koristne informacije in številke telefonov (zdravnikov, bolnic, odvetnikov, prevajalcev);
• Izdaja potne liste za vrnitev v Republiko Slovenijo v primeru, da je potni list izgubljen ali ukraden

Splošni obrazec za zbiranje podatkov o slovenskih državljanih, ki potujejo oziroma se nahajajo v tujini za potrebe nudenja nujne konzularne pomoči kot to določa 29.a člen Zakona o zunanjih zadevah.

Podatke slovenski državljani posredujejo prostovoljno MZZ ali DKP, ti pa se zbirajo in uporabljajo izključno za namen hitrejšega stika v primeru konzularne pomoči in zaščite interesov slovenskih državljanov v tujini. Hramba oziroma obdelava podatkov je dovoljena zgolj v času, ko se slovenski državljan nahaja v tujini. Po njegovem odhodu se mora obrazec uničiti.

>>> Pomoč veleposlaništva

Konzularni oddelek ne more (med drugim)

• Vplivati v lokalnem sodstvu v imenu slovenskih državljanov;
• Neposredno kriti stroške zdravljenja ali prenosa v Slovenijo posmrtnih ostankov slovenskih državljanov, ki so preminuli na območju za katero je pristojen Konzularni oddelek;
• Dati na razpolago svoje strukture za privatne potrebe slovenskih državljanov (telefonski klici, rezervacije hotela, menjava valute, prevajalske storitve ipd.).

>>> Konzularna zakonodaja, upravne takse itd.

Več informacij na konzularne informacije in e-uprava.