Veleposlaništvo RS Podgorica /INFORMACIJE O IZDAJANJU VIZA I DOBIJANJE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK /Informacije za dobijanje dozvole za privremeni boravak /

INFORMACIJE ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK

Zahtjev za dobijanje privremene dozvole za boravak se može predati kod nadležne Uravne enote u Sloveniji ili na Ambasadi Republike Slovenije u Podgorici.
 
Konzularna taksa iznosi 102,00 €, koja se uplaćuje tokom podnošenja zahtjeva na ambasadi. Tokom predaje zahtjeva se oduzimaju i prstni odtisci.

Privremeni boravak se može izdati iz sledećih razloga:
• zaposlenje ili rad (37. član ZTuj2);
• istraživanje i visoko školstvo (38. član ZTuj2);
• visokokvalifikovani kadar - plava karta (39. i 41. član ZTuj2);
• studiranje (44. član ZTuj2);
• sezonski rad i upućeni na rad u inostranstvo (45. član ZTuj2);
• dnevni rad migranata (46. član ZTuj2);
• spajanje porodice (47. član ZTuj2);
• dugoročni stanovnici neke druge zemlje EU, članovi njihovih porodica, sezonski radnici (48. član ZTuj2);
• žrtve trgovine ljudima (50. član Ztuj2)
• drugi razlozi (51. član ZTuj2).

Podnošenje zahtjeva

Uz zahtjev je treba predati i dokumentaciju (dokumenti izdati od strane crnogorskih organa npr. vjenčani list, izvod iz knjige rođenih, uverenje o nekažnjavanju isl.) koja mora biti propisno overena i prevedena na slovenački jezik kod sudskog tumača i ne smije biti starija od 3 mjeseci.
Nakon dobijanja dozvole i nakon ulaska u Republiku Sloveniju, stranac je dužan, da u roku od 3 dana prijavi svoju adresu Upravni enoti ili lokalnoj policijskoj stanici. 

Izdavanje dozvole za boravak

Podnosioce molbe za dozvolu boravka ambasada će obavjestiti kada će primiti dozvolu za boravak od nadležne Upravne enote putem telefona ili pošte. Podnosilac molbe mora preuzeti dozvolu za boravak lično na ambasadi od utorka do četvrtka od 10.00 do 12.00 i platiti konzularnu taksu u visini 6 EUR.
Potrebne informacije o postupku predaje dokumentacije i o postupku predaje zahtjeva za dobijanje privremenog boravka, možete naći na internet stranici slovenačkog Ministarstva unutrašnjih poslova.

http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/bivanje_drzavljanov_tretjih_drzav_v_sloveniji/dovoljenje_za_zacasno_prebivanje/