Veleposlaništvo RS Podgorica /SODELOVANJE NA PODROČJU KULTURE, ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJA /

SODELOVANJE NA PODROČJU KULTURE, ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJA IN MEDIJEV

Slovenija preko mednarodne kulturne politike podpira usmerjenost Zahodnega Balkana k evropskim integracijam ter v okviru širjenja prostora evropske sosedske politike omogoča večjo mobilnost med državami iz tega dela Evrope in Evropsko unijo. S pomočjo članstva Slovenije v Forumu slovanskih kultur, katerega namen je vzpodbujanje kulturnega sodelovanja v najširšem pomenu besede med vsemi državami, katerih prebivalci govorijo slovanske jezike, se izraža tudi zgodovinska povezanost s širšim slovanskim prostorom.

Sodelovanje s Črno goro na področju kulture poteka na vseh nivojih in vključuje likovno, dramsko, filmsko, glasbeno in literarno umetnost. Pomembne priložnosti so v okviru mednarodnih in regionalnih povezav: Sveta Evrope, Sveta ministrov za kulturo Jugovzhodne Evrope – CoMoCoSEE.

Vsako leto je objavljen javni razpis za izbor kulturnih projektov različnih manjšinskih etničnih skupnosti, na katerega se lahko prijavljajo društva in samozaposleni v kulturi ter pripadniki različnih manjšinskih skupnosti v Sloveniji. V preteklih letih  je bilo sofinanciranih več projektov društev in zvez Črnogorcev v Sloveniji: Društvo rojakov iz Plava in Gusinja - Izvor, Črnogorsko društvo Črna Gora Ljubljana, Zveza črnogorskih društev Slovenije.

Na Cetinju je Sekretariat Ljubljanskega procesa II za zaščito in obnovo kulturne dediščine na področju Zahodnega Balkana.