Veleposlaništvo RS Podgorica /GOSPODARSTVO /

V skladu z reorganizacijo in centralizacijo gospodarske diplomacije Republike Slovenije leta 2009, je Ministrstvo za zunanje zadeve RS - vključno s svojo diplomatsko mrežo - prevzelo osrednjo koordinacijsko vlogo v procesu vzpostavljanja bolj učinkovite gospodarske diplomacije RS. Dejavnost slovenske zunanje politike na področju ekonomske in gospodarske diplomacije je jasno izražena prioriteta pri oblikovanju slovenske zunanje politike.  

Veleposlaništvo RS v Podgorici (VPG) v celoti sledi novim konceptom gospodarske diplomacije.  

Gospodarska diplomacija in delo, ki ga na tem področju opravljamo, je na VPG usmerjeno v pomoč slovenskim podjetjem. Stremimo k temu, da podjetja v najkrajšem možnem času z najmanj stroški pridejo do poslovnih informacij in posledično temu poslovnih priložnosti. 

Diplomacija nam daje možnost, ki jo podjetja morate izkoristiti – odpreti tudi tista vrata, ki po navadi ostajajo zaprta. Radi bi vzpodbudili vse, ki želijo poslovati v Črni gori, da se brez vsakršnih zadržkov obrnejo na nas. Tu smo zaradi vas in z velikim veseljem bomo naredili vse, kar bo v naši moči, da prispevamo k vašemu uspehu.  

Kako vam lahko pomagamo?  

Med prioritetne naloge gospodarske diplomacije VPG sodijo naslednja področja:

 • zagotavljanje potrebnih poslovnih in gospodarskih informacij iz Črne gore slovenskim poslovnim subjektom in institucijam (poslovno okolje, registracija in ustanavljanje podjetja itd.),
 • posredovanje poslovnih priložnosti in napovedi javnih razpisov,
 • promocije slovenskega gospodarstva in medinstitucionalnega sodelovanja (sklepanje bilateralnih sporazumov, mešane komisije s področja gospodarskega sodelovanja),
 • pomoč pri opredelitvi potencialnih partnerjev in vzpostavljanju odnosov z državnimi/privatnimi organi Črne gore,
 • spremljanje ključnih sprememb črnogorske zakonodaje,
 • pomoč pri organiziranju skupinskih nastopov slovenskih podjetij (vhodne in izhodne gospodarske delegacije, sejemski nastopi),
 • promocija in pospeševanje vhodnih neposrednih tujih investicijah (TNI) v RS,
 • druge naloge s področja ščitenja interesov slovenskih poslovnih subjektov.

S kom sodelujemo?

Pri svojem delovanju s področja gospodarske diplomacije VPG sodeluje s številnimi slovenskimi in črnogorskimi gospodarskimi subjekti, Ministrstvom za gospodarstvo RS, Slovensko turistično organizacijo, Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, Gospodarsko zbornico RS, Slovenskim poslovnim klubom v Črni gori, Ministrstvom ekonomije Črne gore, Gospodarsko zbornico Črne gore in številnimi drugimi institucijami držav akreditacije.  

Nekaj dobronamernih nasvetov za vstop na trg Črne gore:

 • razmišljajte o dolgoročnem poslovanju na trgu Črne gore,
 • pridruževanje Črne gore EU in NATO je poslovna priložnost tudi za vstop podjetij na trg Črne gore,
 • do vstopa Črne gore v EU lahko podjetja izkoristijo prednosti, ki jih nudi »Sporazum o prosti trgovini«, ki je sklenjen med Črno goro in Rusko federacijo (kot npr. brezcarinsko poslovanje z Rusko federacijo…),
 • pri iskanju načinov bodite odprti in prilagodljivi,
 • garancija uspeha je vztrajnost,
 • kriza je priložnost - izkoristite jo.

Slovenski poslovni klub v Črni gori 

Slovenski poslovni klub v Črni gori je bil ustanovljen julija 2007. Decembra 2015 je bil potrjen novi statut Slovenskega poslovnega kluba in izbrano novo vodstvo – nadzorni in upravni odbor. Več informacij na spletni strani: www.spk.co.me

Stik s slovenskimi podjetji

V kolikor imate kakršno koli vprašanje, potrebujete konkretno pomoč oziroma bi potrebovali specifične informacije o posameznem trgu, nam prosim posredujte elektronsko pismo, kar nam bo omogočilo vzpostavitev učinkovitega sodelovanja.

Dobrodošli!

Kontakt: 

mag. Petra Gradišek, ministrica svetovalka – ekonomska svetovalka

E-mail: petra.gradisek(at)gov.si 

Telefonska številka: +382 20 618 150