Veleposlaništvo RS Podgorica /KONZULARNE INFORMACIJE /Overitve /

Overitve

Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije opravljajo overitve podpisov na zasebnih listinah, rokopisov in prepisov ali fotokopij v upravnih zadevah.

Z overovitvijo se na javni listini potrdi verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala in verodostojnost odtisa žiga na njej.

Na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa tistega, ki je listino podpisal. Z overovitvijo se ne potrjuje resničnosti vsebine listine.

Listina, podpis ali rokopis, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.

Takse za overovitve so od 14 € do 35 €, odvisno od vrste in obsega upravnih storitev (kopiranje ipd.).

>>> Prošnja za overitev