Veleposlaništvo RS Podgorica /KONZULARNE INFORMACIJE /Izdaja potnega lista Republike Slovenije /

Izdaja potnega lista Republike Slovenije

NAVODILO ZA IZDAJO POTNEGA LISTA REPUBLIKE SLOVENIJE

Biometrične potne listine: Republika Slovenija je z 28.08.2006 začela izdajati nove biometrične potne listine. Potni listi izdani med letoma 2001 in 2006 (rdeče barve) ostajajo veljavni še naprej, do izteka njihovega siceršnjega roka veljavnosti.

Vloga za izdajo biometričnega potnega lista: Državljani Republike Slovenije, ki v tujini prebivajo stalno ali začasno, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Tisti, ki v tujini prebivajo začasno, lahko vlogo za potni list vložijo tudi pri domači upravni enoti (upravni enoti stalnega prebivališča).
Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.

Veljavnost potnih listov: Državljanu Republike Slovenije, ki še ni dopolnil starosti 3 let, se izda potni list z veljavnostjo 3 let, državljanu staremu od 3 do 18 let pa z veljavnostjo 5 let. Polnoletnemu državljanu se izda  potni list z veljavnostjo 10 let.

Takse: Taksa se plača v gotovini ob vložitvi vloge na konzularnem oddelku. Konzularne takse znašajo:

  • 57 EUR za potni list s 3 letno veljavnost,       
  • 76 EUR za potni list s 5 letno veljavnost,       
  • 115 EUR za potni list z 10 letno veljavnost.

Vlaganje vlog: Vlogo je potrebno vložili osebno (22. člen Zakona o potnih listinah). Obrazec vloge bo izpolnil konzularni uslužbenec, stranka se na vlogo le podpiše s posebnim svinčnikom. V kolikor zna mladoletni otrok pisati, se tudi sam podpiše.

Fotografije: K vlogi je potrebno predložiti dve (2) fotografiji. Fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35x45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.

Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal, ipd. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom.

PROSIMO VAS, DA STE GLEDE FOTOGRAFIJ POSEBEJ POZORNI:
Nov slovenski potni list vsebuje elektronski čip na katerem so shranjeni biometrični podatki nosilca. Fotografija stranke mora zato ustrezati zahtevnim tehničnim standardom, saj je sicer ni možno uporabiti pri izdelavi novega potnega lista. Tehnične zahteve za ustreznost fotografije so natančno opisane na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve.

V preteklosti je bilo s fotografijami črnogorskih fotografov kar nekaj težav. Pričakujemo, da bo tako tudi v prihodnje, saj so po novem zahteve za ustreznost (biometrične) fotografije še nekoliko ostrejše. Prihranili si boste torej veliko časa in denarja, če pri fotografu vztrajate glede kvalitete fotografije dokler niste popolnoma zadovoljni.