Veleposlaništvo RS Podgorica /O VELEPOSLANIŠTVU /Glavne naloge VPG /

Glavne naloge veleposlaništva RS v Podgorici

Glavne naloge VPG so:

  • navezava in vzdrževanje ter krepitev stalnih stikov s črnogorskimi državnimi ustanovami in njihovimi uradnimi predstavniki,
  • posredovanje informacij o Sloveniji in možnostih sodelovanja na področjih skupnega interesa ter zagotavljanje pogojev za krepitev sodelovanja med obema državama na teh področjih,
  • zagotavljanje stalne informiranosti črnogorske strani o slovenskih stališčih, kot tudi razvoju in interesih Slovenije ter zagotavljanje stalne in tekoče informiranosti slovenske strani o črnogorskih stališčih o zadevah, ki so v osrednjem interesu Črne gore,
  • vzdrževanje in krepitev stikov s slovensko skupnostjo v Črni gori,
  • nudenje konzularne pomoči slovenski skupnosti ter slovenskim državljanom v Republiki Črni gori ter izdajanje vizumov za vstop tujcev v Republiko Slovenijo,
  • dejavnosti na področju ekonomske in gospodarske diplomacije,

  • delovanje kot kontaktna točka za NATO v obdobju 2013-2014,
  • spremljanje poročanja črnogorskih medijev o Sloveniji ter navezovanje stikov z novinarji.