Veleposlaništvo RS Podgorica /Novice /
16.08.2021  

Pogoji vstopa v RS od 16.8 dalje - osebe v sektorju mednarodnega prevoza ostajajo med izjamami pri vstopu v RS

Vlada Republike Slovenije je sprejela nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki se je začel uporabljati 16. avgusta
2021. Z novim odlokom mora oseba, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega
prevoza zapustiti Republiko Slovenijo v dvanajstih urah po prehodu meje. Oseba iz
te točke se mora ob prehodu meje izkazati s »Spričevalom za delavce v sektorju
mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih
pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in
zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020,
str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil
delodajalec.

V kolikor to ni izpolnjeno in oseba pri vstopu v Republiko Slovenijo ne
izpolnjuje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazuje z dokazili,
določenimi v spodaj navedenem odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, bo odrejena karantena.
Oseba, ki uveljavlja izjemo iz tega člena, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh
izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če je ta oseba tujec brez prebivališča v
Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo dovoli in se jo napoti v
karanteno na domu za deset dni, le če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen
prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Republiko Slovenijo ne
dovoli. Povezava na odlok v Uradnem listu;
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021129.pdf