Veleposlaništvo RS Podgorica /Novice /
08.09.2020  

INFORMACIJA ZA STUDENTE - TUMAČENJE TESTIRANJA PCR ZA POTREBE PUTOVANJA I ULAZKA U SLOVENIJU ZBOG STUDIJA

INFORMACIJA ZA STUDENTE - TUMAČENJE TESTIRANJA PCR ZA POTREBE PUTOVANJA I ULAZKA U SLOVENIJU ZBOG STUDIJA

Karantena od četrnaest dana određuje se za sve osobe koje ulaze u Sloveniju i imaju prebivalište ili boravište u zemljama sa crvene liste, kao i za sve osobe bez obzira na državljanstvo ili zemlju prebivališta koje u Sloveniju dolaze iz tih zemalja.

Izuzetak su samo one osobe na koje se primjenjuju stavke 3-8, 10, 16, 18-21 u prvom stavku člana 10. Uredbe.Ovi izuzeci su, na primjer:
• lica u komercijalnom prometu,
• lica koja prevoze robu iz ili iz Slovenije i za teret u tranzitu,
• osobe sa diplomatskim pasošem,
• osobe koje putuju u tranzitu,
• lica koja pružaju usluge za koje je nadležno ministarstvo izdalo potvrdu,
• predstavnici stranih sigurnosnih vlasti (policije ili sudstva),
• profesionalni sportisti, članovi pratećeg osoblja profesionalnog sportiste, sportski delegati ili sportske sudije u svrhu učešća na službenim takmičenjima međunarodnih sportskih federacija,
• lica koja su članovi strane službene delegacije.

Studenti nisu na toj listi i morajo svi u karantin za 14 dana.

https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73

Odgovornost za organizaciju provođenja karantene trenutno imaju institucije visokog obrazovanja. Univerzitet na Primorskom i Univerzitet u Ljubljani i Mariboru već su organizirali izvajanje karantina i njihovi studenti mogu pronaći sve najnovije informacije na njihovim web stranicama:
Univerza v Ljubljani:  https://www.uni-lj.si/study/news/arrival 
Univerza v Mariboru: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=3033
Univerza na Primorskem:  https://www.upr.si/si/univerza/covid-19-in-up/prihod-v-slovenijo-in-karantena